Değerli Meslektaşlarımız,

Bakım, yalnızca hemşireliğe özgü olmayan, ancak hemşireliğin varoluş nedeni ve hemşirelik ile birlikte profesyonel bir nitelik kazanan, fiziksel, psikolojik, sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik, öznel ve etik boyutları olan bir kavram ve olgudur. Bakım kavramının hemşirelik için anlam ve önemini ortaya çıkarmak, bakım kalitesini etkileyen kültürel, sosyal, siyasal, ekonomik ve örgütsel / kurumsal faktörleri tartışabilmek ve hemşirelik uygulamalarında karşılaşılan bakım sorunlarının çözümlenmesine yönelik stratejiler geliştirmek amacıyla 2010 yılından bu yana her iki yılda bir olmak üzere Temel Hemşirelik Bakım Kongreleri düzenlenmektedir. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı olarak 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi’nin uluslararası katılımlı olarak 25-27 Mayıs 2017 tarihinde Bodrum Kefaluka Otelde düzenleneceğini duyurmaktan onur duyuyoruz.


Kongre teması “Hemşireliğin Sesi: Bakım” olarak belirlenmiştir. Kongre bilimsel programında bakım ve profesyonellik, sağlık politikaları ve bakım, çalışma yaşamının bakıma etkileri, teknolojinin bakıma yansımaları, hemşirelik bilişimi, hemşirelik bakımı ve yasal düzenlemeler, hemşirelik eğitimi, araştırmaları ve bakım ve hemşirelik bakımı ve liderlik konularında alanında uzman konuşmacıların konferansları, panel, sözel ve poster bildiri oturumları yer alacaktır. Bakıma profesyonel katkılarımızı paylaşmak ve ortak sesimizi bakımla ilgili tüm kişi ve kuruluşlara duyurabilmek dileğiyle kongre düzenleme kurulu adına saygılarımı sunarım.


Prof. Dr. Leyla Dinç
Kongre Başkanı


KONGRE'NİN BAŞLAMASINA
Kongre tamamlanmıştır...
ÖNEMLİ TARİHLER
Kongre Tarihleri: 25-27 Mayıs 2017
Erken Kayıt ve Konaklama İçin Son Başvuru Tarihi: 03 Şubat 2017
Bildiri Sahipleri için Son Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2017
KONGRE TEMASI
Ana Tema
- Hemşireliğin Sesi: Bakım
Alt Temalar
- Bakım ve Profesyonellik
- Sağlık Politikaları ve Bakım
- Çalışma Yaşamının Bakıma Etkileri
- Teknolojinin Bakıma Yansımaları
- Hemşirelik Bilişimi
- Hemşirelik Bakımı ve Yasal
  Düzenlemeler
- Hemşirelik Eğitimi
- Hemşirelik Araştırmaları ve Bakım
- Hemşirelik Bakımı ve Liderlik
PROGRAMI İNDİR [PDF]
ENGLISH
KONGRE KONUŞMACILARI
Prof. Dr. R. Selma GÖRGÜLÜ
“Küresel Politikalar Kıskacında Hemşirelik Bakımı”
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Prof. Dr. Türkinaz ATABEK AŞTI
"Bakım ve Profesyonellik"
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Prof. Dr. Ayişe KARADAĞ
"Teknoloji-Bakım-Hemşirelik Sarmalı"
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Doç. Dr. Reyhan Atasü TOPÇUOĞLU
"Bakım Emeğinin Toplumsal Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi"
Hacettepe Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Türkiye
Çağlayan SARIOĞLAN (Hemşire)
"Sağlıkta Kalite Standartları Kapsamında Hasta Bakımı"
T.C. Sağlık Bakanlığı
Prof. Marisa L. WILSON
"Hemşirelik Bilişimi ve Teknoloji"
Alabama Üniversitesi, Birmingham
Prof. Elvio HENRIQUES DE JESUS
"ICNP Uygulaması: Portekiz Örneği"
Portekiz Katolik Üniversitesi
Prof. Marie A. BAKITAS
"Bakım Kavramının Analizi"
Alabama Üniversitesi, Birmingham
Abbas GÜÇLÜ
"Bakım Üzerine Söyleşi"
Milliyet Gazetesi
Kongre Sekreteryası Kongre Organizasyonu
Dr. Fatoş Korkmaz
Dr. Şenay Sarmasoğlu
Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı - 06100, Ankara / Türkiye
bakimkongresi2016@gmail.com
Manolya Bayur
Alp Reyal Turizm
Üsküp Cad. No:37/3
06680, Çankaya, Ankara / Türkiye
thbk2016@alpreyal.com.tr
© - tüm hakları saklıdır.     • organizasyon: alp reyal tourism & travel agency     • created by: minduce & bildiri merkezi